dissabte, 14 de juny de 2014

Examen recuperació de 4t de l'ESO

Hola!

Us deixe els continguts que entren en l'examen de recuperació.

1a avaluació
1. Accentuació i dièresi
2. Morfemes i lexemes
3. Anàlisi morfològica
4. Signes de puntuació
5. Paraules compostes

2a avaluació
1. Verbs regulars i irregulars
2. Formes no personals del verb
3. Estil directe i indirecte
4. Frases fetes
5. Vocalismes
6. Apòstrof i contraccions. El lo

3a avaluació
1. Oracions juxtaposades, coordinades i subordinades substantives i adjectives
2. Interrogatius i exclamatius
3. Classes d'oracions segons el subjecte i el predicat
4. El relatiu
5. Les perífrasis verbals

En totes les proves hi haurà comprensió lectora i expressió escrita.
Molta sort!!!!!!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada