diumenge, 21 d’octubre de 2012

Activitat Primer de Batxillerat 21/10/12

Us deixem el pdf que ja heu rebut (la majoria) per correu electrònic. Recordeu que haureu de lliurar el treball el mateix dia que farem el control de lectura d'El Cas Torreforta (16/11/12)
http://www.kaidara.org/upload/223/GE_Crisi_activitats_CAT.pdf


Activitat Quart ESO 21/10/2012Ja teniu al vostre abast l'Audició Núm.2, sobre la qual us passarem un test de comprensió oral a classe. Podeu visionar el documental a casa per prepara-lo millor i poder així apujar nota. Pitgeu a l'enllaç que apareix al costat dret, sota l'etiqueta "Audicions". Es titula "Fang en la memòria. La pantanada, 30 anys" i ha estat elaborat pel programa Dossiers de Canal 9 en commemoració del 30 aniversari de la Pantanada de Tous, de record trist per als valencians. Alguns passatges són esborronadors, però ens quedem amb allò més positiu: l'allau de solidaritat que va generar entre els valencians. Us el recomanem ; )

Activitat Segon de Batxillerat 21/10/12

Nota: Activitat completa, amb instruccions i data de lliurament al vostre compte de correu gmail.

                                                     Font: New York Times(www.nytimes.com)

Crisi, quina crisi?
El nostre sistema econòmic mesura les crisis exclusivament com la manca de creixement o el que s’anomena recessió, caracteritzada pel declivi de l’activitat, l’augment de la desocupació i la reducció dels beneficis. Davant la crisi, tots els esforços es dirigeixen en exclusiva a superar-la, per sobre de qualsevol altre, tot i que les crisis que patim són moltes. Algunes, que tenen caràcter permanent, i de les quals a penes es parla, són: la crisi energètica, la crisi ecològica, la crisi humanitària i la crisi emocional.

Hipoteques escombraries
El detonant de la crisi van ser les famoses “hipoteques escombraries” que van posar de manifest que gran part del sistema financer mundial estava contaminat de productes financers que tenien una fiabilitat i un suport del capital més que qüestionables. D’aquesta manera, es produeixen constants fallides de bancs i s’instal·la una desconfiança absoluta entre ells que fa que anul·lin qualsevol tipus de crèdit. Això produeix la pràctica paralització de l’economia de mercat, sostinguda bàsicament pel crèdit.

Les arrels profundes de la crisi…
s’han de buscar en el mateix sistema capitalista, que es basa en el principi que totes les necessitats i productes s’obtenen amb diners a través del mercat. Les persones sense capital, la immensa majoria –es calcula que a Espanya hi ha 1.400 persones que controlen el 85% de la riquesa–, ofereixen la seva força de treball i així poden aconseguir els diners per cobrir les seves necessitats i comprar el que puguin i vulguin. Els qui no tenen feina o els qui en tenen una de precària, mentre no estiguin assistits per institucions o ONG, es veuen exclosos i no poden accedir als béns de consum. Les crisis sorgeixen del fet que es produeixen més béns de consum, amb menys força de treball pel desenvolupament de la tecnologia, dels que es poden consumir, en una dinàmica de creixement constant que el mateix sistema imposa. Davant la capacitat més gran de producció i la pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors/es, aquests darrers s’han d’endeutar a través del crèdit, fins al moment que no poden respondre al deute contret i el consum s’atura en sec, la qual cosa fa que la crisi s’aguditzi. Paral·lelament, hi ha altres crisis, com ara la creixent escassetat de recursos i els greus problemes mediambientals.

La crisi es planteja com a cíclica en aquest sistema, tot i que realment es perpetua perquè està construït sobre una fal·làcia que és el creixement sense fi del consum que és extensible a tots. Un creixement impossible pels límits físics dels recursos, així com per les conseqüències demostrades que té sobre la naturalesa aquesta ànsia generada de consum sense límit: la manifestació més evident és l’indiscutible fenomen del canvi climàtic i el “zenit” dels recursos energètics com el petroli. Així mateix, aquest sistema és el que assumeix i imposa com a única realitat la que deixa fora de la riquesa generada tres quartes parts de la humanitat, tot i que no dubta a explotar-la i a aprofitar-se d’ella i de tots els recursos de la terra que habita a canvi de pobresa, misèria, violència, exclusió i d’arrabassar-los tota la dignitat.

ANÀLISI TEXTUAL
1. Digues quin és el tema del text. Tracta de sintetitzar-lo mitjançant una nominalització.
2  Assenyala a quina tipologia textual pertany el text, justifica la resposta.

EXPRESSIÓ ESCRITA
3. Redacteu un text sobre el tema, talment a la pregunta de reflexió crítica que us demanaran a la prova PAU. Recordeu que a l'examen us demanaran una extensió aproximada de 150 paraules i que cada falta d'ortografia descomptarà -0'5. La redacció pot respondre a la qüestió següent: Com vivim els efectes de la crisi? Els heu notat a casa i en el vostre entorn? Podeu donar exemples que conegueu.

Text i activitats adaptades de l'original: Global Express, una publicació de www.intermonoxfam.org:
http://www.kaidara.org/upload/223/GE_Crisi_activitats_CAT.pdf


Benvinguts, passeu, passeu...

Encetem el començament d'aquest bloc del departament de llengua de l'IES Las Lagunas amb una cançó del grup Manel. En un temps de grans incerteses i de patiment col·lectiu, bé faríem de començar a veure la llum al final del túnel. I és que, com diu la cançó, a vegades ens en sortim... I ens n'haurem de sortir!
Benvinguts a aquesta nova ferramenta que posem a l'abast dels nostres alumnes per compartir experiències i mostrar-les a tots els qui vulguen passar per ací. Us deixem amb la cançó.