dimecres, 19 de març de 2014

Examen 2n d'ESO

Hola tutorands de 2n B! 
L'examen del dia 20 de març arreplega els continguts següents:
- Comprensió i expressió oral i comprensió i expressió escrita (exercicis de vocabulari, de comprensió del text...).
- La polisèmia, l'homonímia, camps lèxics i semàntics, hiperònims i hipònims, sinònims i antònims, paraula primitiva i derivada (pàgines 16, 17, 34, 35 i fotocòpies).
- Les classes de paraules (pàgines 18-19).
- La precisió lèxica (pàgines 58 a 59 i fotocòpies).
- El nom i l'adjectiu (pàgines 36 a 39 i fotocòpies).
- Els determinants i els pronoms (pàgines 60 a 63 i 82 a 85 i fotocòpies). Substitucions del CD (el CI per a l'avaluació següent).
- Els signes de puntuació (pàgines 20 a 21, per aplicar-los a la redacció).
- Les vocals (pàgines 40-43).
- La sil·laba (pàgines 64 a 67), l'accentuació i la dièresi (pàgines 86 a 89 i fotocòpies).

Bona sort i bon examen! 

Examen 4t de l'ESO

Els continguts que entren per a l'examen del dia 20 de març al curs de 4t de l'ESO són els següents:
- El sistema vocàlic (les interferències vocàliques), pàgina 29 i fotocòpies.
- Les frases fetes (pàgines 30-31 i fotocòpies).
- Història de la llengua: la Guerra de Successió (pàgina 32 i preguntes de l'audiovisual).
- La e i la o obertes (pàgines 44 i 45).
- Les abreviatures, les sigles i els acrònims (pàgines 46, 47).
- Les formes no personals del verb: infinitius, gerundi i participi (les fotocòpies i exercicis de la pàgina 56).
- El diàleg: l'estil directe i indirecte (pàgina 58-59).
- L'article i les contraccions (les fotocòpies) i l'article lo neutre (fotocòpies i pàgines 62-63).
Bona sort i bon examen!

dimarts, 11 de març de 2014

Examen 1r d'ESO

El temari que entra per a l'examen de dimecres dia 12 de març és el següent:

  • Les classes de paraules (pàgines 54, 55, 56 i 57 + fotocòpies)
  • Els tipus de text (pàgines 68, 69, 70, 71).
  • L'oració i la concordança (pàgines 74, 75, 76)
  • L'accentuació (pàgines 77, 78).
  • La dièresi en els grups gue, gui, que, qui (exercici 10 pàgina 79).
És un examen pràctic així que seran tot exercicis com el s que hem treballat a classe. No oblideu revisar-vos la llibreta. Molta sort!

Ací teniu les imatges de les conjuncions, els adverbis i les preposicions perquè en tingueu un llistat de les més importants.