dissabte, 14 de juny de 2014

Examen recuperació de 4t de l'ESO

Hola!

Us deixe els continguts que entren en l'examen de recuperació.

1a avaluació
1. Accentuació i dièresi
2. Morfemes i lexemes
3. Anàlisi morfològica
4. Signes de puntuació
5. Paraules compostes

2a avaluació
1. Verbs regulars i irregulars
2. Formes no personals del verb
3. Estil directe i indirecte
4. Frases fetes
5. Vocalismes
6. Apòstrof i contraccions. El lo

3a avaluació
1. Oracions juxtaposades, coordinades i subordinades substantives i adjectives
2. Interrogatius i exclamatius
3. Classes d'oracions segons el subjecte i el predicat
4. El relatiu
5. Les perífrasis verbals

En totes les proves hi haurà comprensió lectora i expressió escrita.
Molta sort!!!!!!!!

dilluns, 2 de juny de 2014

Examen 2n d'ESO, 3a avaluació

Hola!
Ací us deixe el dossier ampli (no us espanteu) per repassar els continguts de l'examen. Molts ànims i el divendres a...TRIOMFAR!!!!!

Nuria, aquest document sí és! :) :) :) :)

Us deixe l'enllaç:
Exercicis 2n d'ESO, 3a avaluació

Molta sort!


dilluns, 26 de maig de 2014

Examen 4t de l'ESO

Bé, allò promès arriba.
Us deixe ací els aspectes que apareixeran a l'examen:
- Les classes d'oracions.
- Les oracions compostes: coordinades, juxtaposades, subordinades substantives i adjectives.
- Els pronoms interrogatius.
- Els textos argumentatius.
- Les perífrasis verbals.
- La normalització i la normativització.
- Escriure i llegir. 

Apa, a continuar!

Exercicis de repàs 1r de l'ESO

Hola xavals!
Ací us deixe el document que us vaig prometre d'exercicis que repassen els continguts de l'examen. De segur que el divendres triomfeu i us coroneu amb un 10!
Molts ànims i a per totes!
Exercicis repàs 3a avaluació

dimecres, 14 de maig de 2014

Textos expositius-argumentatius de 2n de l'ESO B!

L'activitat que heu de fer una vegada corregits els textos argumentatius per mi, la teniu explicada al tumblr meu. Ací us deixe l'enllaç http://mjosepcm.tumblr.com/
Una vegada dins, cerqueu l'etiqueta alumnesvalenciamjcm i a treballar!
I ja sabeu... si no en teniu un de tumblr... a què espereu unir-vos a una nova plataforma de trobada entre profes i alumnes?diumenge, 4 de maig de 2014

Els textos argumentatius

Hola alumnes de 4t!
Visiteu ael blog http://blocaulamariajosepcm.blogspot.com.es/ per conéixer les característiques del treball que heu de dur a terme.
Ànims i endavant!

dijous, 3 d’abril de 2014

Normativització i normalització a concurs

Hola aprenents desperts de 4t!
Com sabeu, hem començat a traure suc d'aquests dos conceptes tan fonamentals per entendre una mica millor el valencià i la seua història.
Ací us deixe un vídeo perquè comprengueu com de viva està la llengua a altres territoris.

I ja sabeu... ara us toca encetar a vosaltres una campanya!
Heu de fer un cartell atractiu sota el lema PER QUÈ EN VALENCIÀ? on exposeu a través de la imatge i la lletra un motiu per triar aquesta llengua i la necessitat de conéixer-la! A pel premi!

Vinga, i ara a votar!dimecres, 19 de març de 2014

Examen 2n d'ESO

Hola tutorands de 2n B! 
L'examen del dia 20 de març arreplega els continguts següents:
- Comprensió i expressió oral i comprensió i expressió escrita (exercicis de vocabulari, de comprensió del text...).
- La polisèmia, l'homonímia, camps lèxics i semàntics, hiperònims i hipònims, sinònims i antònims, paraula primitiva i derivada (pàgines 16, 17, 34, 35 i fotocòpies).
- Les classes de paraules (pàgines 18-19).
- La precisió lèxica (pàgines 58 a 59 i fotocòpies).
- El nom i l'adjectiu (pàgines 36 a 39 i fotocòpies).
- Els determinants i els pronoms (pàgines 60 a 63 i 82 a 85 i fotocòpies). Substitucions del CD (el CI per a l'avaluació següent).
- Els signes de puntuació (pàgines 20 a 21, per aplicar-los a la redacció).
- Les vocals (pàgines 40-43).
- La sil·laba (pàgines 64 a 67), l'accentuació i la dièresi (pàgines 86 a 89 i fotocòpies).

Bona sort i bon examen! 

Examen 4t de l'ESO

Els continguts que entren per a l'examen del dia 20 de març al curs de 4t de l'ESO són els següents:
- El sistema vocàlic (les interferències vocàliques), pàgina 29 i fotocòpies.
- Les frases fetes (pàgines 30-31 i fotocòpies).
- Història de la llengua: la Guerra de Successió (pàgina 32 i preguntes de l'audiovisual).
- La e i la o obertes (pàgines 44 i 45).
- Les abreviatures, les sigles i els acrònims (pàgines 46, 47).
- Les formes no personals del verb: infinitius, gerundi i participi (les fotocòpies i exercicis de la pàgina 56).
- El diàleg: l'estil directe i indirecte (pàgina 58-59).
- L'article i les contraccions (les fotocòpies) i l'article lo neutre (fotocòpies i pàgines 62-63).
Bona sort i bon examen!

dimarts, 11 de març de 2014

Examen 1r d'ESO

El temari que entra per a l'examen de dimecres dia 12 de març és el següent:

 • Les classes de paraules (pàgines 54, 55, 56 i 57 + fotocòpies)
 • Els tipus de text (pàgines 68, 69, 70, 71).
 • L'oració i la concordança (pàgines 74, 75, 76)
 • L'accentuació (pàgines 77, 78).
 • La dièresi en els grups gue, gui, que, qui (exercici 10 pàgina 79).
És un examen pràctic així que seran tot exercicis com el s que hem treballat a classe. No oblideu revisar-vos la llibreta. Molta sort!

Ací teniu les imatges de les conjuncions, els adverbis i les preposicions perquè en tingueu un llistat de les més importants.

diumenge, 2 de febrer de 2014

Els determinants numerals

Per als comptables de 2n B!

Us deixe una xicoteta "xulla" perquè pugueu aprendre-us els numerals! IMPORTANT! Recordeu que alguns nombres (1, 2, 100, 200, 300...) tenen flexió de gènere i nombre, per tant, depenen dels substantiu al qual acompanyen. Per això, el numeral és un determinant.  Fixa't en l'exemple.

 • 1 camiseta: una camiseta
 • 1 xiquet: un xiquet
 • 2 anys: dos anys
 • 2 catifes: dues catifes
 • 100 camells: cent camells
 • 200 cases: dues-centes cases
 • 300 botelles: tres-centes botelles
 • 700 llibres: set-cents llibres


Com escrivim els numerals? A per la regla del D-U-C!

a) Cal posar guionet entre la desena i la unitat, i entre la unitat i la centena.
trenta-u (desena-unitat), seixanta-quatre (desena-unitat), quatre-cents seixanta-sis (unitat-centena desena-unitat)


b) Entre el vint-i-u i el vint-i-nou (inclosos) s'ha d'afegir una i entre guionets:
vint-i-dos, vint-i-cinc, vint-i-huit...

I els ordinals exactament igual de fàcils! Segueixen també la regla del D-U-C.


Masculí singular

Femení singular
Masculí plural
Femení plural
1r primer
2n segon
3r tercer
4t quart
5é cinqué
6é sisé
7é seté
8é vuité/huité
9é nové
10é desé
11é onzé
12é dotzé
13é tretzé
14é catorzé
15é quinzé
16é setzé
17é disseté
18é divuité
19é dinové
20é vinté
21é vint-i-uné
22é vint-i-dosé
23é vint-i-tresé
24é vint-i-quatré
25é vint-i-cinqué
26é vint-i-sisé
27é vint-i-seté
28é vint-i-huité/vuité
29é vint-i-nové
30é trenté
40é quaranté
50é cinquanté
60é seixanté
70é setanté
80é vuitanté
90é noranté
100é centé
1a primera
2a segona
3a tercera
4a quarta
5a cinquena
6a sisena
7a setena
8a vuitena
9a novena
10a desena
11a onzena
12a dotzena
13a tretzena
14a catorzena
15a quinzena
16a setzena
17a dissetena
18a divuitena
19a dinovena
20a vintena
21a vint-i-unena
22a vint-i-dosena
23a vint-i-tresé
24a vint-i-quatrena
25a vint-i-cinquena
26a vint-i-sisena
27a vint-i-setena
28a vint-i-huitena/vuitena
29a vint-i-novena
30a trentena
40a quarantena
50a cinquantena
60a seixantena
70a setantena
80a vuitantena
90a norantena
100a centena
1rs primers
2ns segons
3rs tercers
4ts quarts
5ns cinquens
6ns sisens
7ns setens
8ns vuitens
9ns novens
10ns desens
11ns onzens
12ns dotzens
13ns tretzens
14ns catorzens
15ns quinzens
16ns setzens
17ns dissetens
18ns divuitens
19ns dinovens
20ns vintens
21ns vint-i-unens
22ns vint-i-dosens
23ns vint-i-tresens
24ns vint-i-quatrens
25ns vint-i-cinquens
26ns vint-i-sisens
27ns vint-i-setens
28ns vint-i-huitens/vuitens
29ns vint-i-novens
30ns trentens
40ns quarantens
50ns cinquantens
60ns seixantens
70ns setantens
80ns vuitantens
90ns norantens
100ns centens
1es primeres
2es segones
3es terceres
4es quartes
5es cinquenes
6es sisenes
7es setenes
8es vuitenes
9es novenes
10es desenes
11es onzenes
12es dotzenes
13es tretzenes
14es catorzenes
15es quizenes
16es setzenes
17es dissetenes
18es divuitenes
19es dinovenes
20es vintenes
21es vint-i-unenes
22es vint-i-dosenes
23es vint-i-tresenes
24es vint-i-quatrenes
25es vint-i-cinquenes
26es vint-i-sisenes
27es vint-i-setenes
28nes vint-i-huitenes/vuitenes
29es vint-i-novenes
30es trentenes
40es quarantenes
50es cinquantenes
60es seixantenes
70es setantenes
80es vuitantenes
90es norantenes
100es centenes

La resolució de l'exercici que vam fer a classe sobre numerals!

(vaixells, per tant, masculí plural)
22.454.100 --> vint-i-dos milions quatre-cents cinquanta-quatre mil cent vaixells
4.598 --> quatre mil cinc-cents noranta-huit vaixells
190.333 --> cent noranta mil tres-cents trenta-tres vaixells
98.468 --> noranta-huit mil quatre-cents seixanta-huit vaixells
40.016 --> quaranta mil setze vaixells
22.348 --> vint-i-dos mil tres-cents quaranta-huit vaixells

(bosses de viatge, per tant, femení plural)
45.399 --> quaranta-cinc mil tres-centes noranta-nou bosses 
78.001 --> setanta-huit mil una bosses 
222.222 --> dues-centes vint-i-dos mil dues-centes vint-i-dos bosses 
12.917 --> dotze mil nou-centes dèsset bosses 
1.341.452 --> un milió tres-centes quaranta-una mil quatre-centes cinquanta-dues bosses 
84.322 --> huitanta-quatre mil tres-centes vint-i-dues bosses divendres, 31 de gener de 2014

Exercicis reforç temes 2-3, 2n d'ESO

Hola, ací teniu els exercicis de reforç de l'examen. Ja sabeu que m'ho podeu enviar per correu perquè us ho corregisca. Molt bon estudi i que el valencià us ben acompanye!

Exercicis temes 2-3

dijous, 23 de gener de 2014

Tècniques de redacció de textos

Us deixe el prezi perquè pugueu practicar els diferents tipus de tècniques emprades per a generar idees. D'ací als premis Octubre!

dimecres, 22 de gener de 2014

dimarts, 14 de gener de 2014

Divergències vocàliques


S’escriuen amb A

afaitar
ambaixada
arravatar
assassí
avaluar
avaria
extraversió
latrina
maragda
picaporta
rancor
sanefa


S’escriuen amb E

assemblea
ebenista
efeminat
Empar / emparar
enyorar
eruga
estendard
esternudar
ferm
gelea
honestedat
javelina
litre
meravella
metre
monestir
ràfega
resplendor
revenja
santedat
següent
seguretat
sergent
vernís


S’escriuen amb I

ambigüitat
antiguitat
ciment
contemporània
contenidor
declivi
diabetis
eclipsi
infermeria
làctia
línia
mantenidor
nucli
ordinador
penis
sobirania


S’escriuen amb O

aixovar
atordir
avorrir-se
bordell
botifarra
brúixola
calorós
capítol
cartolina
complir
colobra
cònsol
cobrir
corba
embotit
escàndol
escodrinyar
escopir
escrúpol
estora
estrafolari
fonament
furóncol
governamental
hongarés
joglar
joguet
joventut
nodrir
pèndol
ploma
podrir
polir
polsar
rètol
retolador
rostir
rigorós
robí
Romania
rossinyol
sofrir
sorgir
sospir
títol
tomba
torbar
torró


S’escriuen amb U

ateu
bufetada
butxaca
cacau
fetus
focus
fòrum
globus
muntanya
muntar
museu
Pirineus
porus
ritu
sufocar
supèrbia
suportar
tipus
tramuntana
trofeu
turment
La notícia

Com sabeu, heu de fer una notícia per ser llegida a classe per treballar la pronúncia de les e i les o obertes. Per repassar les característiques de la notícia, ací us deixe un esquema que podrà orientar-vos.


Ací us deixe dos enllaços perquè tingueu exemples:

1) http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/14-salut/380634-mor-una-xiqueta-de-meningitis-a-valencia.html

2) http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/terratremols-costa-delta-ebre-projecte-castor-vinaros-2712789#

Verbs

Ja hem treballat els verbs a dojo (molt)! Ací us deixe un enllaç amb exercicis de reforç de verbs irregulars que us podeu descarregar i treballar. Podeu lliurar-me'ls perquè els corregisca.
https://docs.google.com/file/d/0B-KHhcTp1mPobjNBcThER1RWWU0/edit

També us deixe una recapitulació dels usos dels temps verbals i de les particularitats dels verbs de totes les conjugacions que us pot ajudar a estudiar.
https://docs.google.com/file/d/0B-KHhcTp1mPocnpiakw0RFpMeE0/edit

dissabte, 11 de gener de 2014

Exercicis preparació examen 1r d'ESO tema 2

Ací us deixe un enllaç amb un document per treballar exercicis que poden eixir a l'examen del divendres 17 de gener. Podeu descarregar-vos-el. Molts ànims i a pel 10!
https://docs.google.com/document/d/1YdvDo7Xk2xpw1LGNZGMPxwGMst2B5vvHxAP80WggiZs/edit?usp=sharing

I el solucionari:
https://docs.google.com/document/d/1dMFEPi4rqbZctjjE-OzXGnKsI9721_eLXsE6xMTWiNs/edit

Sort!

Gènere i nombre del substantiu i de l'adjectiu

Hola!
Ja heu superat la primera setmana després de les vacances. No ha estat per a tant!
Ací us deixe teoria sobre el Gènere i nombre dels substantius i dels adjectius per si voleu reforçar i/o ampliar el que teniu al llibre. 
http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/adjectot.htm

Aquests són els exercicis que heu de fer per dimarts dia 14 de gener. Bon cap de setmana!

- Exercicis 7, 8 i  10 al llibre (pàgina 39) i aquests que teniu a continuació.

1. Canvia el gènere de les paraules següents:
excursionista, sogre, anglés, pianista, dona, viuda, rus, senyora, amic, avi, hoste, modista, baró, comte, florista, notari, arquitecte, actor, cirurgià, estudiant, pediatre, detectiu.

2. Completeu les sèries:
MASC. SG
FEMENÍ SG
MASCULÍ PL
FEMENÍ PL
beix
foniatra
lents

elegantcomú
aliena
perversos

ample

tendres
ineptes

autodidactagroga

atroces
actiu
blanca
pessimista

lleigelegantprimboig
3. Canvieu el nombre de tot el que pugueu de les frases següents:
a) Les oques que es passegen per la plaça molesten el trànsit.
b) Els soterranis de les cases antigues són tètrics.
c) Algun fenomen que ha ocorregut al costat m’ha fet por.
d) Les pluges dels últims anys han acabat amb les anyades
e) Tinc la mà grossa com la d’un goril·la.
f) El reflex de l’espillet que hi ha al fons del calaix em fa nosa.
g) El comerç i les arts són bones dedicacions.
h) No em dónes més medicines, que tinc marejos.
i)El despatx que m’ha posat l’empresa és el millor de l’edifici.

3. Poseu en plural els substantius de les oracions següents.
a) La taronja valenciana és massa dolça.
b) Tot nen té el mateix desig.
c) Amb la màquina de rentar la roba s’ha perdut el safareig del poble.
d) Quin dilluns i dimarts tenim classe de valencià?
e) Ha de ser recuperada la cançó tradicional de la regió.
f)Al prat hi ha una vaca que pastura.
g) L’aigua de la font d’aquell poble té un gust molt diferent.
h) La barca de pesca no ix dissabte a la nit.
i)La professió més habitual del suís és fàcil d’endevinar.

Heu de fer els deures següents A LA LLIBRETA:
1) Pàgina 38, exercicis 1, 2, 3, 5, 6 (alguns ja els teniu fets)
2) Reforcem el gènere del nom i dels adjectius amb l’exercici següent:
1. Escriviu el femení de les paraules següents:
1. gos                       2. cadell      
3. treballador                   4. actor        
5. notari   6. ós            
7. jueu          8. tocòleg                    
9. padrí        10. príncep  
11. marqués     12. astronauta  
13. abat                      14. merlot   
15. cadernera   16. taxista   
17. porc        18. sastre                
19. suïcida   20. avi  
21. plebeu    22. heroi      
23. comte                 24. llebrot   
25. ase   26. sargantana  
2. Canvieu de gènere les paraules següents:
marroquí duc   tia   bruixa captiu actor mandatari cosí cavall déu emperador europeu poeta amo secretari cabra perdiu artista veí germà serf abella burro esclau
3. Escriu l’article determinat o indeterminat que corresponga.
a) _____ calor d’aquell forn era insuportable.
b) _____ marató de ball serà diumenge.
c) Sentia _____ olor de colònia barata.
d) És fàcil llevar les taques que deixa _____ suor.
e) Tinc _____ estruç molt ben ensinistrat: canta.
f) _____ bacteris provoquen malalties.
g) La iaia cuina_____ llegums insuperablement.
h) El comte viu del conte i té _____ compte corrent molt gran.
i) Hauríeu de tenir _____costum de rentar-vos les mans abans de dinar.
j) Avui anirem a veure ____ afores de la ciutat.
k) Cambrer, ____ compte, per favor.
l) Hi ha hagut _____ avaria en _____ corrent elècric.
m) No he vist ____ senyal i he aparcat en un gual.
n) No estic d’acord amb ____ anàlisis que han fet els tècnics.
o) Aquesta carretera té____ pendent molt fort.
p) ____ deutes sempre són un problema.
q) He fet _____ postres exquisides.
r) Si se’n van ____ núvols lluirà el sol amb força.
s) He agafat un drap per netejar ____ pols.
t) _______ dot de la donzella era de perles precioses.
u) No li valgueren ______ estratagemes en aquell judici.
v) Posa ______ lleixiu a la roba.
w) El metge li diagnosticà _______ torticoli en grau avançat.
x) Porta’m ___________ alicates i tallaré el fil d’aram.

Paraules amb doble gènere i significat diferent