diumenge, 17 de novembre de 2013

Anunci publicitari

Us deixe ací un esquema d'anàlisi d'anunci publicitari gràfic que heu de seguir per fer el vostre treball. No es tracta de fer-ho de manera esquemàtica, sinó redactat. Només és una guia de comentari.

Model d’anàlisi d’un anunci publicitari
Descripció de la imatge
Interpretació
- Tipus de imatge:
□ dibuix  □ fotografia   □ altres
- Elements que hi apareixen:
□ persones   □ objectes   □ altres
- Situació dels elements principals:
□ centre   □ part superior   □ part inferior
- Protagonisme de la imatge
□ 1r pla  □ Detall  □ Pla general  □ Altres
- Color que hi destaca:
- El logotip és:
□ un dibuix   □ una paraula   □ ambdós
- Què representen els elements de la imatge?
□ diversió          □ eficàcia   □ joventut
□ tranquil·litat   □ salut        □ bellesa
□ erotisme         □ luxe         □ elegància  
□ afectivitat       □ qualitat de vida
□ altres:
- Quin significat té el color dominant?
□ alegria    □ calidesa   □ natura
□ frescor    □ salut        □ tristesa
□ altres:       
Descripció del text
Interpretació
a) Eslògan
- Tipus d’oració:
□ enunciativa □ interrogativa □ imperativa
b) Text informatiu
- Dades que presenta:
□ models  □ lloc de venda  □ preu
□ altres:
- Quins valors s’hi promouen?
□ felicitat            □ afany de possessió
□ triomf sexual   □ èxit social
□ culte al cos      □ solidaritat
□ altres
- Quin estereotip presenta?
□ bellesa-perfecció   □ joventut-alegria
□ poder-força            □ dona-família
□ home-treball          □ altres
Dades complementàries
- Lloc on pareix imprés: □ premsa   □ revista   □ tanca   □ fullet   □ altres
- Recursos expressius utilitzats: □ repetició   □ comparació   □ hipèrbole   □ altres
- Públic a qui s’adreça: □ general □ jove □ adult □ vell □ masculí □ femení □ altres
- Valoració personal:


El treball consisteix a:
1) Analitzar un anunci gràfic que vosaltres vulgueu seguint l'esquema anterior (en penjaré jo un de model).
2) Convertir una seqüència de l'obra Spot en un anunci gràfic amb un eslògan (relacionat amb la història que es conta), una imatge, un text informatiu (si ho creieu convenient) i amb tots els afegits que penseu seductors per a un espectador que s'empassa la publicitat. Els pujarem al TUMBLR.

Ànim publicistes!
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada